TIN TỨC
Trang chủ Tin Tức Tỷ lệ Hộp bốc thăm Vua Xe Cứu Hỏa
Trang chủ Tin Tức Tỷ lệ Hộp bốc thăm Vua Xe Cứu Hỏa

Tỷ lệ Hộp bốc thăm Vua Xe Cứu Hỏa

Bốc thăm Vua xe cứu hỏa

Vật phẩm

Xác xuất

Xe cứu hỏa khối

1.5%

Áo đồng phục lính cứu hỏa đen

4.0%

Mũ lính cứu hỏa đen

5.5%

Ghế trạm cứu hỏa

7.0%

Hộp cứu hỏa

8.0%

Chuông báo động

8.5%

Tủ trạm cứu hỏa

8.5%

Thảm trạm cứu hỏa

9.0%

Quần đồng phục lính cứu hỏa đen

10.5%

Giày lính cứu hỏa đen

12.0%

Cờ trạm cứu hỏa

12.0%

Poster trạm cứu hỏa

13.5%