TIN TỨC
Trang chủ Tin Tức Tỷ lệ Hộp bốc thăm Thợ săn kho báu
Trang chủ Tin Tức Tỷ lệ Hộp bốc thăm Thợ săn kho báu

Tỷ lệ Hộp bốc thăm Thợ săn kho báu

Bốc thăm Thợ săn kho báu

Vật phẩm

Xác xuất

Đồ thám hiểm thợ săn kho báu

3,00%

Kính bảo hộ cài đầu

3,50%

Ba lô thợ săn kho báu

5,00%

Tóc thợ săn kho báu

6,50%

Bàn làm việc thợ săn kho báu

6,50%

Bếp lửa trại

6,50%

Đèn thợ săn kho báu

8,00%

Bản đồ kho báu

10,50%

Rương kho báu hầm ngục

10,50%

Bốt thợ săn kho báu

12,50%

Giá treo đồ nhà thám hiểm

12,50%

Ghế thợ săn kho báu

15,00%