TIN TỨC
Trang chủ Tin Tức Tỷ lệ Hộp bốc thăm Hộp mèo
Trang chủ Tin Tức Tỷ lệ Hộp bốc thăm Hộp mèo

Tỷ lệ Hộp bốc thăm Hộp mèo

Bốc thăm Hộp mèo

Vật phẩm

Xác xuất

Đèn tường mèo

6.0%

Bàn mèo

8.0%

Bảng đèn neon: I♥CATS

10.0%

Ghế mèo

14.0%

Cửa hàng rào cá

16.0%

Hàng rào cá

18.0%

Khối mặt mèo

7.0%

Khối chân mèo

7.0%

Khối cầu thang mặt mèo

7.0%

Khối cầu thang chân mèo

7.0%