TIN TỨC
Trang chủ Tin Tức Tỷ lệ Hộp bốc thăm Hải Long Vương
Trang chủ Tin Tức Tỷ lệ Hộp bốc thăm Hải Long Vương

Tỷ lệ Hộp bốc thăm Hải Long Vương

Bốc thăm Hải long vương

Vật phẩm

Xác xuất

Long bào

2.5%

Vương mão

3.0%

Thủy tạ Phố người Hoa

3.5%

Giường Phố người Hoa

4.5%

Kệ tủ Phố người Hoa

6.0%

Ghế đệm Phố người Hoa

8.5%

Bàn Phố người Hoa

10.0%

Đèn đường Phố người Hoa

10.0%

Tủ kê Phố người Hoa

12.0%

Tranh gỗ phong cảnh

12.0%

Râu long vương

14.0%

Bốt long vương

14.0%