TIN TỨC
Trang chủ Tin Tức Tỷ lệ Hộp bốc thăm Lễ tạ ơn
Trang chủ Tin Tức Tỷ lệ Hộp bốc thăm Lễ tạ ơn

Tỷ lệ Hộp bốc thăm Lễ tạ ơn

Hộp lễ tạ ơn

Vật phẩm

Xác xuất

Vỏ bánh

15,00%

Khoai tây nghiền

15,00%

Casserole ngô

10,00%

Nui phô mai

10,00%

Đá quý x1

8,00%

Khối cỏ khô

8,00%

Khối cỏ hoa khô

8,00%

Khối cầu thang cỏ khô

8,00%

Thảm đường đá cỏ khô

6,00%

Bàn thùng gỗ sồi

6,00%

Băng đô đùi gà

2,00%

Mũ phớt Lễ Tạ ơn

2,00%

Băng đô lá phong

2,00%