TIN TỨC
Trang chủ Tin Tức Tỷ lệ bốc thăm Mỏ neo phép thuật
Trang chủ Tin Tức Tỷ lệ bốc thăm Mỏ neo phép thuật

Tỷ lệ bốc thăm Mỏ neo phép thuật

Bốc thăm Mỏ neo phép thuật

Vật phẩm

Xác xuất

Cần câu mỏ neo phép thuật

0,50%

Tóc hai sừng ốc xà cừ

2,50%

Mũ ốc xà cừ

5,00%

Đầm bọt nước

3,50%

Lều ốc xà cừ

5,50%

Đèn ốc xà cừ

8,50%

Thảm sao biển biển sâu

10,00%

Cờ dây vỏ sò

10,50%

Bịt mắt cá

10,50%

Phao và san hô biển

14,50%

Đảo san hô trong lồng

14,50%

Dép xỏ ngón nơ giọt nước

14,50%