TIN TỨC
Trang chủ Tin Tức Tỷ lệ bốc thăm Mặt nạ hổ
Trang chủ Tin Tức Tỷ lệ bốc thăm Mặt nạ hổ

Tỷ lệ bốc thăm Mặt nạ hổ

Mặt nạ hổ

Vật phẩm

Xác xuất

Hồng ngọc

0,25%

Ngọc bích

0,25%

Mặt nạ hổ

0,50%

Đồ đấu vật đen

0,50%

Giày đấu vật đen

0,50%

Quặng sắt

20,00%

Quặng đồng

20,00%

Quặng bạc

8,00%

Quặng vàng

8,00%

Tiền sao

40,00%

Đá quý

2,00%