TIN TỨC
Trang chủ Tin Tức Tỷ lệ bốc thăm Hộp để đồ bịt mắt
Trang chủ Tin Tức Tỷ lệ bốc thăm Hộp để đồ bịt mắt

Tỷ lệ bốc thăm Hộp để đồ bịt mắt

Hộp để đồ bịt mắt

Vật phẩm

Xác xuất

Bịt mắt long lanh

0,30%

Bịt mắt see tình

0,50%

Bịt mắt nghiêm túc

0,50%

Bịt mắt hớn hở

0,70%

Kim cương

0,25%

Kim cương xanh

0,25%

Quặng vàng

6,50%

Quặng bạc

8,00%

Quặng đồng

20,00%

Quặng sắt

20,00%

Tiền sao x100

40,00%

Đá quý x2

3,00%