TIN TỨC
Trang chủ Tin Tức Tỷ lệ bốc thăm Hoàng tử bé
Trang chủ Tin Tức Tỷ lệ bốc thăm Hoàng tử bé

Tỷ lệ bốc thăm Hoàng tử bé

Bốc thăm Hoàng tử bé

Vật phẩm

Xác xuất

Hành tinh B612

2,00%

Bộ đồ hoàng tử bé

3,00%

Cây bao báp khổng lồ

5,00%

Giếng sa mạc hoàng tử bé

6,50%

Hoa hồng hoàng tử bé

7,00%

Vách ngăn ánh sao hoàng tử bé

7,50%

Tóc hoàng tử bé

7,50%

Hàng rào hoa hồng hoàng tử bé

9,00%

Đèn sao hoàng tử bé

10,50%

Bốt hoàng tử bé

10,50%

Thảm sao hoàng tử bé

15,00%

Ghế vương miện hoàng tử bé

16,50%