TIN TỨC
Trang chủ Tin Tức Tỷ lệ Bốc thăm Ếch nhảy
Trang chủ Tin Tức Tỷ lệ Bốc thăm Ếch nhảy

Tỷ lệ Bốc thăm Ếch nhảy

Bốc thăm Ếch nhảy
Vật phẩm Xác xuất
Áo mưa ếch nhảy 3.00%
Mũ ếch nhảy 3.50%
Kẹp tóc hoàng tử ếch 3.50%
Mũ nồi ếch 4.00%
Sáo cỏ 5.00%
Giường ếch mỉm cười 7.00%
Sofa ếch mỉm cười 9.00%
Tủ kê lá sen 9.50%
Tủ ngăn kéo ếch mỉm cười 11.00%
Bàn sofa lá sen 13.00%
Ủng lá sen 15.00%
Ghế ếch mỉm cười 16.50%