TIN TỨC
Trang chủ Tin Tức Hộp Bốc thăm Nàng rồng và hoa sen
Trang chủ Tin Tức Hộp Bốc thăm Nàng rồng và hoa sen

Hộp Bốc thăm Nàng rồng và hoa sen

Bốc thăm Nàng rồng và hoa sen
Vật phẩm
Xác xuất
Xích đu hoa sen trời
1,00%
Mặt trong sáng
2,00%
Trang phục hoa sen nàng rồng
3,00%
Pháp trượng hoa sen
4,00%
Tóc hoa sen nàng rồng
5,00%
Giày hoa sen nàng rồng
9,00%
Bàn hoa sen
10,00%
Đế hoa sen
12,00%
Sừng hồng của nàng rồng
12,00%
Thảm hình hoa sen
14,00%
Ghế đẩu hoa sen
14,00%
Má hồng nhạt
14,00%