TIN TỨC
Trang chủ Tin Tức Hộp Bốc thăm Lễ hội ánh sáng ấm áp
Trang chủ Tin Tức Hộp Bốc thăm Lễ hội ánh sáng ấm áp

Hộp Bốc thăm Lễ hội ánh sáng ấm áp

Vật phẩm Xác suất
Khinh khí cầu lễ hội ánh sáng 1,00%
Cánh thiên thần tỏa sáng 1,00%
Đài phun nước lớn lễ hội ánh sáng 8,00%
Lối vào lễ hội ánh sáng 9,00%
Trang trí vòm lễ hội ánh sáng 9,00%
Vách ngăn hoa tuyết lễ hội ánh sáng 10,00%
Đèn đường lễ hội ánh sáng 10,00%
Vách ngăn đường chéo lễ hội ánh sáng 10,00%
Trang trí tường nơ phát sáng 10,00%
Ghế ánh trăng phát sáng 10,00%
Dây cờ ánh sao lễ hội ánh sáng 10,00%
Vách ngăn lễ hội ánh sáng 12,00%