TIN TỨC
Trang chủ Tin Tức Hộp bốc thăm Công chúa hoa tuyết
Trang chủ Tin Tức Hộp bốc thăm Công chúa hoa tuyết

Hộp bốc thăm Công chúa hoa tuyết

Bốc thăm Công chúa hoa tuyết
Vật phẩm
Xác xuất
Cần câu hoa tuyết băng giá
1,00%
Mặt công chúa hoa tuyết băng giá
1,00%
Đầm pha lê xanh
2,00%
Tóc dài công chúa hoa tuyết
3,00%
Vương miện băng pha lê
5,00%
Giày pha lê
7,00%
Vọng lâu băng lớn
10,00%
Ghế dài hoa tuyết băng giá
10,00%
Đèn đường nơ băng
13,00%
Hàng rào hoa tuyết băng giá
16,00%
Cây hoa tuyết băng giá
16,00%
Bụi cây hoa tuyết băng giá
16,00%