TIN TỨC
Trang chủ Tin Tức Bốc thăm Phù thủy yêu tinh
Trang chủ Tin Tức Bốc thăm Phù thủy yêu tinh

Bốc thăm Phù thủy yêu tinh

Bốc thăm Phù thủy yêu tinh
Vật phẩm
Xác xuất
Pháp trượng tinh linh thạch
1,00%
Tai nhọn phù thủy yêu tinh
1,50%
Đầm phù thủy yêu tinh
3,00%
Tóc phù thủy yêu tinh 4,00%
Vọng lâu nhà tinh linh 5,50%
Cầu nhà tinh linh 5,50%
Vòng đeo đầu phù thủy yêu tinh 9,00%
Hành lang nhà tinh linh 10,00%
Cây nhà tinh linh 13,50%
Bốt phù thủy yêu tinh 15,00%
Gạch lát sàn nhà tinh linh 15,00%
Bụi cây nhà tinh linh 17,00%